Menü

ÁSZF

 • Általános Szerződési Feltételek

  1. Tájékoztató adatok az Eladóról

  A www.naturillo.hu webáruház üzemeltetője a Naturillo Kft. (továbbiakban: Eladó)
  Székhely: H-9200 Mosonmagyaróvár, Ujhelyi u. 91.,
  adószám: 1319803-2-08, cégjegyzékszám: Cg. 08-09-011877;
  Tel.: +36-2O9-5962O3, +36-2O-95962O4, e-mail: info@naturillo.hu,
  bankszámlaszám: 16200144-18520039-00000000
  tárhelyszolgáltató: VOOV kft. (9400 Sopron, Bem utca 3., office@voov.hu)
  nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Győri Törvényszék Cégbírósága
  kamara: Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara


  1.1. A vonatkozó jogszabályok

  Eladóra és annak működésére a magyar jog, azon belül is különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

  •    1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
  •    2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  •    2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  •    151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
  •    45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 
  •    19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
  •    1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
  •    2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  •    AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
  •    AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
  •    A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

             •    335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet (Postai kormányrendelet) és

             •    az azt módosító (685/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet)

a továbbiakban együttesen: vonatkozó jogszabályok.

2. A megrendelhető termékek körének meghatározása

Az Eladó a www.naturillo.hu weboldalon megtalálható webáruházában teszi közzé megrendelhető termékeit, és azoknak a megrendelés idején érvényes árát. A naturillo.hu webáruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon és feltételek szerint. Az Eladó telefonon, telefaxon, levélben, stb. megküldött rendeléseket jogosult visszautasítani.
A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit az adott termék melletti ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Eladó a megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges.
A naturillo.hu webáruház adatbázisában található képek esetében törekszik rá, hogy a termékfotók lehetőség szerint a valóságot tükrözzék. A honlapon megjelenő illetve letölthető színek/színminták csak tájékoztató jellegűek, a színek megjelenését a monitor tulajdonságai (minőség, felbontás) jelentősen befolyásolja, a színminták kinyomtatáskor a nyomtatótól függően további eltérések jelentkezhetnek. A színminták eredeti példányai Eladó székhelyén megtekinthetők. A festékek esetében a végső szín nagyban függ a kezelt felület anyagától, textúrájától és nedvszívó képességétől, ezért felhasználás előtt – kis, eldugott felületen – ajánlott próbafestést, -mázolást végezni.

3. A termékek megrendelése

  3.1. Kis mennyiségű, futárszolgálattal kiszállított áruk rendelési feltételei

  Az aktuálisan elérhető szállítási módokat és a szállítási díjakat a Vásárlási információk / Szállítás menüpont tartalmazza. Kis mennyiségű árunak számítanak a legfeljebb bruttó 30kg (átvételi pont esetében legfeljebb bruttó 20kg) tömegű , jellemzően  hullámkarton dobozokba csomagolható áruk, amelyeket a naturillo.hu saját csomagolásában, futárszolgálattal szállíttat házhoz (pl. festékek, olajok, viaszok, kis kiszerelésű vályogtermékek). A fuvardíj kalkulációja max. 30kg-os (átvételi pont esetén 20kg-os) csomagonként értendő. A futárszolgálatok igénybevétele nélkül kiszállított árukra és az egyedi fuvardíjas termékekre a rendelés beérkezését követően egyedi fuvarajánlatot küldünk.

  Eladó a Vevő megrendelését annak beérkeztét követően elektronikus úton visszaigazolja, a várható szállítási határidő, a vételár, valamint a kiszállítási díj megjelölésével. Az Eladó csak abban az esetben köteles a szerződést teljesíteni, amennyiben a megrendelést visszaigazolta.

  Személyes átvétel az Eladó székhelyén kizárólag előzetes egyeztetést követően lehetséges.

  3.2. Nagy mennyiségű/térfogatú, egyedi fuvarral kiszállított áruk rendelési feltételei

  Nagy mennyiségű/térfogatú árunak (egyedi fuvardíjas termék) számítanak azok a  termékek, amelyek szállítása futárszolgálattal jellemzően nem gazdaságos és/vagy közvetlenül a külföldi gyártótól történik. Ezek a 10kg feletti kiszerelésű zsákos áruk, a raklapos vagy BigBag-es kiszerelésű termékek, vályog építőanyagok, nagy térfogatú kender szigetelőanyagok, valamint 2db felett a 10 literes fesékek. Ezekre az árukra egyedi szállítási feltételek vonatkoznak, ami a felek egyedi megállapodásának függvénye.
  Az Eladó a Vevő előzetes megrendelését annak beérkeztét követően elektronikus úton visszaigazolja, és ajánlatot küld a várható szállítási határidő, a vételár, valamint az egyedi fuvardíj megjelölésével.

  Eladó a szerződés teljesítésére csak abban az esetben köteles, ha a megrendelést visszaigazolta. A rendelés csak akkor válik véglegessé, ha Vevő az Eladó ajánlatát írásban elfogadja. Ez miden olyan esetben érvényes, amennyiben a rendelésben legalább 1db termék is van, melyre a fenti feltételek vonatkoznak.

  4. A termékek ára és a fizetés módja

  A termékek aktuális bruttó ára a www.naturillo.hu címen elérhető webáruházban az egyes kiszerelések mellett vannak feltüntetve, és nem tartalmazza azonban az esetleges szállítás és utánvét költségeit. Az ajánlati ár az adott pillanatban, illetve akciós termékek esetén a weboldalon meghirdetett ideig érvényes és csak akkor válik véglegessé, ha azt a naturillo.hu a megrendelést követően visszaigazolja. A termék végleges ára az ár, amely a megrendelés visszaigazolásában vagy az ajánlatban megadásra került.

  Az aktuális fizetési módokra vonatkozó információk a Vásárlási információk / Fizetés menüpont alatt olvashatók.

  A regisztrált felhasználóknak esetlegesen járó mindenkori kedvezmény az akciós termékekre nem vonatkozik, kedvezmények nem adódnak össze.

  Az Eladó a naturillo.hu webáruházban közzétett árak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer a kosár (a Vevő által megrendelni kívánt áruk összessége a megrendelés elküldése előtt) értékét mindig az aktuális árakkal számolja. Az árak módosítása a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja.
  A vételár teljes kifizetéséig az Eladó az átadott termék tekintetében fennálló tulajdonjogát fenntartja. A termék tulajdonjoga a vételárnak az Eladó számláján történő jóváírásával száll át a Vevőre.

  4.1. Kis mennyiségű, futárszolgálattal kiszállított áruk fizetési feltételei

  A lehetséges fizetési módok az átvételkor történő utánvétes (készpénzes vagy bankkártyás) fizetés, illetve a vételár előre történő utalása a rendelés visszaigazolás, vagy díjbekérő ellenében (előrefizetés).

  4.2. Nagy mennyiségű/térfogatú, egyedi fuvarral kiszállított áruk fizetési feltételei

  Szállítás előlegfizetés, vagy előrefizetés ellenében történik díjbekérő alapján.

  Nem standard méretű (egyedi méretre vágott) szigetelések szállítása kizárólag előrefizetés (a teljes vételár + szállítási díj) ellenében történik. A megrendelés visszaigazolását követően Eladó díjbekérőt, vagy számlát állít ki, amit elküld a Vevőnek.

  5. A termékek kiszállítása, átadása–átvétele

  A kiválasztott és megrendelt termékeket Eladó a Vevőnek a megrendelésben megadott címre a visszaigazolásban jelzett szállítási határidővel, szerződött fuvarozó partnereinek segítségével leszállítja.
  Szállítási költségen minden olyan költség értendő, amely az Eladó telephelye és a Vevő által megadott szállítási cím közötti kiszállítás kapcsán felmerül (pl. ha szükséges behajtási engedély kiváltása, akkor annak költsége is).

  5.1. Kis mennyiségű, futárszolgálattal kiszállított áruk szállítási feltételei

   5.2. Nagy mennyiségű/térfogatú, egyedi fuvarral kiszállított áruk szállítási feltételei

   Szállítási határidő: az előleg, vagy vételár Eladó számlájára való beérkezését követő 14 napon belül (az áru beérkezését megelőző 10–16 órán belül Eladó pontosítja a várható beérkezési időt). Ezen áruk nem minősülnek webáruházban történő vásárlásnak, mivel azokat minden esetben egyedi ajánlatküldés és visszaigazolás alapján szállítjuk.

   Az áru lerakását a tehergépjármű szállítási címre való beérkezést követő 4 órán belül be kell fejezni. Ezt követően minden megkezdett óra 5.000Ft+ÁFA állásdíjat (helyben a sofőrnek fizetendő elismervény ellenében) von maga után. Az áru fuvareszközről való lerakodása, az ehhez esetlegesen szükséges eszközök (targonca, emelő stb.) biztosítása Vevő feladata, felelőssége és költsége.

   Amennyiben Vevő vagy meghatalmazottja az árut a tehergépjármű beérkezését követő 8 órán belül nem kezdi meg a lerakodást, úgy Eladó jogosult az áru átadását minden jogkövetkezmény nélkül megtagadni és a kifizetett előlegből/vételárból a felmerült költségeit levonni. Az időben át nem vett áru esetleges újbóli leszállítását Eladó kizárólag az áru vételárának, valamint valamennyi ezzel kapcsolatos többletköltségének előre történő kifizetését követően vállalja.

   Amennyiben Vevő az első meghiúsult átvételtől számított 7. nap végéig a többletköltségeket nem rendezi, úgy eladó jogosult az árut a gyártónak visszaszállítani és az ezzel kapcsolatban felmerült valamennyi igazolt költségét a Vevő által kifizetett összegből visszatartani.

   5.3. A Termékek ellenőrzése

   A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és az árut csak hiánytalan teljesítés esetén átvenni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
   Vevő a termékek átvételekor haladéktalanul köteles elvégezni a termékek minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól Eladót írásban haladéktalanul értesíteni.

   Az áru szállításakor és kézbesítésekor (különösen a futárszolgálatok által bonyolított szállítások esetén) a termékek csomagolása kisebb nagyobb esztétikai sérüléseket szenvedhet: a fémdobozok behorpadhatnak, a papírtasakok gyűrődhetnek stb. Amennyiben ezek a sérülések az áru minőségét nem veszélyeztetik, és a termék rendelteésszerűen felhasználható, úgy nem képeznek reklamációs alapot.

   A mennyiségi megvizsgálást Vevő a termékek átvételekor köteles elvégezni. A termék átadását és átvételét követő naptól előterjesztett mennyiségi és minőségi kifogásokat a felek semmisnek tekintik.
   A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek a Vevő vagy képviselője részére történő átadásával száll át Vevőre. Ha a Vevő a fuvarozást maga végzi, a kárveszély a Vevőre a termékek Vevő által biztosított fuvareszközére történő felrakással száll át. A Vevő által megbízott fuvarozó részére csak olyan termékek adhatóak át, melyek vételárát a Vevő a fuvareszközre felrakást megelőzően kiegyenlítette.

   6. Fogyasztói tájékoztató

   Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról
   Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

   A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát
   a) Áru adásvételére irányuló szerződés esetén
   aa) az Árunak,
   ab) több Áru adásvételekor, ha az egyes Áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Árunak,
   a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 naptári nap.
   A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az Áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
   Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.


   Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása
   A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.


   A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége
   Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi.
   Írásban történő elállás vagy felmondás esetén elegendő az elállási vagy felmondási nyilatkozatot elküldeni határidőn belül.
   A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.
   Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.


   Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén
   Az Eladó visszatérítési kötelezettsége
   Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.


   Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja
   A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.


   Többletköltségek
   Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.


   Visszatartási jog
   Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó az Árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.


   A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén
   Az Áru visszaszolgáltatása
   Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles az Árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által az Áru átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó az Árut a határidő lejárta előtt elküldi.


   Az Áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése
   A fogyasztó viseli az Áru visszaküldésének közvetlen költségét. Az Árut az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött Árut nem áll módunkban átvenni.


   Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért
   A fogyasztó az Áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
   Amennyiben a vonatkozó jogszabályok szerint az elállási jog nem gyakorolható, vagy csak feltételekkel gyakorolható, a Vásárlót nem illeti meg a kipróbálási célú használat sem.


   Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható
   Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:
   a.    a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, jelen kivételi esetre csak akkor lehet hivatkozni, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;
   b.    olyan Áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
   c.    olyan nem előre gyártott Áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
   d.    romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Áru tekintetében;
   e.    olyan zárt csomagolású Áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
   f.    olyan Áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Áruval;
   g.    olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
   h.    olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
   i.    lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
   j.    hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
   k.    nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
   l.    lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
   m.    a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha az Eladó a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát, továbbá a vállalkozás visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.
    
   Az áruk megfelelőségének szavatolására vonatkozó termékszavatosságra, kellékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás fogyasztói szerződésekre vonatkozóan
   A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklet figyelembevételével készült
   A Fogyasztói tájékoztató kizárólag fogyasztónak minősülő Vevőkre vonatkozik, a fogyasztónak nem minősülő vásárlóra vonatkozó szabályok külön fejezetben szerepelnek.


   A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés esetében
   A szerződésszerű teljesítés követelményei általánosan fogyasztói szerződés keretében eladott áruk és digitális elemet tartalmazó áruk esetében
   Az Árunak és a teljesítésnek a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.  
   Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező Árunak
   •    meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel
   •    alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor az Eladó tudomására hozott, és amelyet az Eladó elfogadott
   •    rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval - ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást - és
   •    biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.
   Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön - továbbá- a szerződés tárgyát képező Árunak
   •    alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú Áru esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír
   •    rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú Áru esetén szokásos, figyelembe véve az Eladó, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy az Áru konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános - különösen hirdetésben vagy címkén tett - kijelentését
   •    rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal - ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást - és
   •    meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett Áru tulajdonságainak, leírásának.
   Az Árunak nem kell megfelelnie a fenti nyilvános kijelentésnek, ha az Eladó bizonyítja, hogy
   •    a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie
   •    a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették vagy
   •    a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.


   A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében eladott áru adásvétele esetében
   Az Eladó hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy  
   a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt az Eladó végezte el, vagy a az Eladó felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
   b) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés az Eladó által - illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által - rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.
   Ha az adásvételi szerződés szerint az árut az Eladó helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés a az Eladó felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell az Eladó által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.
   Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, az Eladó felel az áru digitális tartalommal kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy következik be vagy válik felismerhetővé.

   7. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

   A fenti alapfogalmakról bővebben a Fogyasztóvédő Alapítvány honlapján is olvashatnak.

   A kellékszavatossági és jótállással kapcsolatos 2021.01.01-től érvényes változásokról a az Innovációs és Technológiai Minisztérium Fogyasztói Portálján olvashatnak az alábbi linkre kattintva: Jótállás 2021

   Kellékszavatosság


   Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
   Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.


   Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
   Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
   Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
   Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
   Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru és a digitális elemeket tartalmazó áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
   Használt Áruk esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt Áruk esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt Áru ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt Áru hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.
   Az Eladó megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve az Áru hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.
   A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha
   •    az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az alábbi feltételeket
   o    az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
   o    ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
   •    megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét
   •    ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét
   •    a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá, vagy
   •    az Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.
   Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, az Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.
   A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg az Eladó nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.
   Általánosan érvényesülő szabály, hogy:
   •    az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
   •    ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
   Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.
   A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.
   Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.
   A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga az Eladónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.
   Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.
   Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy
   •    a Fogyasztónak az Eladó költségére vissza kell küldenie az Eladónak az érintett árut és
   •    az Eladónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.


   Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
   Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni. A hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölt hibának kell tekinteni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
   Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő az Árut rendeltetésszerűen nem tudja használni.
   Az Árunak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.
   Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.


   Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
   Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.


   Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
   A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy az Árut az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


   Termékszavatosság


   Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
   Ingó dolog (Áru) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.


   Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
   Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését kérheti.


   Milyen esetben minősül az Áru hibásnak?
   Az áru akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


   Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
   Termékszavatossági igényét Ön az Áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.


   Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
   Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Az Áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.


   A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
   A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
   •    az Árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
   •    a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
   •    az Áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
   A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
   Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Árura, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
    
   Jótállás

   Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
   Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban - jelen pontban - együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.
   Emellett az Eladó önként is jótállást vállalhat, amely esetben a Fogyasztónak minősülő vásárló számára jótállási nyilatkozatot kell átadnia.
   A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb az áru teljesítésének időpontjában.
   A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:
   •    az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a Fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti
   •    a jótállásra kötelezett nevét és címét
   •    a Fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást
   •    azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és
   •    a jótállás feltételeit,
   •    az Áru vételárát.


   Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg kötelező jótállás esetén?
   Jótállási jogok
   A Vásárló jótállási joga alapján kijavítási vagy kicserélési igénnyel élhet, a jogszabályban biztosított esetekben árleszállítást kérhet, vagy végső soron elállhat a szerződéstől, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
   A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.


   Érvényesítési határidő
   A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:
   a.    10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
   b.    100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
   c.    250 000 forint eladási ár felett három év.
   E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
   A jótállási határidő a fogyasztási cikk a Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
   Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.


   Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok
   A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.
   Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.
   Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.
   A Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.


   Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:
   •    ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy
   •    amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy
   •    amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.


   Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:
   •    az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy
   •    a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy
   •    a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy
   •    amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.
   A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.


   Kivételek a jótállás alól
   A „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pont alatt írt előírások az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.
   Ezen Áruk esetében is köteles törekedni azonban az Eladó arra, hogy a kijavítási igényt 15 napon belül teljesítse.
   Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.


   Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?
   A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.
   Az Eladó önkéntes jótállási vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.


   Három munkanapon belüli csereigény
   Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy az Áru az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül az Árut ki kell cserélnie.


   Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?
   Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
   Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.
    
   Az áruk megfelelőségének szavatolására vonatkozó termékszavatosságra, kellékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás fogyasztónak nem minősülő Vevők esetében

   Kellékszavatossági jogok általános szabályai
   Fogyasztónak nem minősülő Vevő – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
   Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
   Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
   Használt Áruk esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt Áruk esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt Áru ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt Áru hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.
   Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul.


   Termékszavatosság és Jótállás
   A termékszavatosság, valamint a kötelező jótállás csak fogyasztónak minősülő vásárlót illet meg.
   Amennyiben az Eladó adott Áruhoz önként jótállás biztosít, ezt az Áru megvásárlása során külön jelzi.
   Amennyiben az Áruhoz a gyártó a fogyasztónak nem minősülő vásárókra is kiterjedő gyártói jótállást biztosít, azt közvetlenül a gyártónál lehet érvényesíteni.

   8. Felelősség

   A felhasználó, illetve vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A naturillo.hu felel a saját hatókörön belüli szerződésszegésért, ám nem- illetve nem kizárólagosan felel
   – a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
   – az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
   – az információtovábbítási késedelemből adódó,
   – a vírusok által okozott,
   – a szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
   – a vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

   Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi (a változást megelőző és a vásárlónak visszaigazolt) ár érvényes és kerül felszámításra.
   A www.naturillo.hu weboldalon lehetőség van más weboldalakra történő átkattintásra a linkeken keresztül. Ezekre történő ugráskor a felhasználó átkerül más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a személyes adatok kezelésére a naturillo.hu-nek nincs befolyása. A naturillo.hu -t semmilyen felelősség nem terheli továbbá a kapcsolódó weboldalakon közzétett információk és adatok tekintetében.

   9. Adatvédelem

   A naturillo.hu adatvédelmi szabályzata a  Vásárlási információk / Adatvédelem menüpont alatt található.

   10. Panaszügyintézés

   A 2 pontban szereplő jogszabályok alapján a Vevő szóban vagy írásban közölheti panaszát az Eladóval.
   A panasz szóbeli közlését Vevő -tájékoztató jelleggel- megteheti a Naturillo kft. elérhetőségein telefonszámán keresztül, illetve személyesen is a 9200-Mosonmagyaróvár, Ujhelyi u. 91. cím alatt is. Mindennemű panaszt igyekszünk mielőbb orvosolni.
   Vevő a panasz írásbeli közlésére a Naturillo kft. székhelyén található, hitelesített Vásárlók Könyvét használhatja, illetve megteheti azt a info@naturillo.hu e-mail címen is.

   Az jogviták rendezésére rendelkezésre áll az Európai Bizottság online vitarendezési platformja (European Online Dispute Resolution (ODR) Platform), amely olcsó és gyors alternatívát kínál a webáruházak és az online vásárlók közötti esetleges jogviták rendezésére, továbbá a két fél közötti bizalomépítést is segíti.

   A vásárlók joga és lehetősége van a jogviták rendezéséhez békéltető testülethez fordulni. Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A területileg illetékes békéltető testület a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület (9021-Győr, Szent István út 10/a., tel.: 96-520-217, e-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu)


   11. Az üzleti feltételek elfogadása

   Vevő a naturillo.hu webáruházban feladott valamennyi rendelés megerősítésekor a hatályos Általános Szerződési Feltételek elfogadását is megerősíti.

   12. Egyéb

   Naturillo.hu jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a módosításra okot adó objektív körülmények tételes meghatározását követően módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.
   Abban az esetben, ha a webáruház látogatója bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő vásárlását.

   A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék (lásd. 10 pont). Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita rendezésére a mindenkor aktuális polgári perrendtartás szerint történik.

   Mosonmagyaróvár, 2023. 07. 24.

   Naturillo kft.

   naturillo.hu webáruház

   Az Eladó a megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendelés teljesítéséhez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul megadja. 

   A Vevő által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért az Eladót felelősség nem terheli.

   A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

   A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.

   A szerződéskötés nyelve magyar.

   Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).

   Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

   A webáruházban történő megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után!

   Házhozszállítás
    Várható szállítási határidők raktáron levő termékek esetében  GLS: 1–4 munkanap, MPL: 4-10 munkanap a készleten nem lévő termékek esetén 2-4 hét.

   Átvétel az Eladó telephelyén
   Az áruk egy része (mészfestékek valamint a 10-25kg-os kiszerelésű termékek, valamint az egyedi fuvadíjas termékek)  személyesen az Eladó mosonmagyaróvári székhelyén előre egyeztetett időpontban vehetők át.  Eladó a megrendelés visszaigazolásában szereplő szállítási határidőt követően 8 munkanapon keresztül tartja fenn Vevő számára az árut. Eladó az árut Vevőnek csak abban az esetben köteles kiadni, ha Vevő a vételárat maradéktalanul megfizette.

   a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

   a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

   a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

   a jogszabályon alapuló, ún. kötelező jótállás, és 

   a felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás

   Hívj minket segítünk!

   +36-2O-9596-2O3

   Bejelentkezés

   Elfelejtetted a jelszavad? Ide kattintva kérhetsz újat.

   Regisztráció

   Már regisztráltál?

   Elfelejtetted a jelszavad?

   Kérlek add meg az email címed, amivel regisztráltál, és elküldjük a további teendőket az új jelszó létrehozásához.