Menü

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

1. Tájékoztató adatok az Eladóról

A www.naturillo.hu webáruház üzemeltetője a Naturillo Kft.
Székhely: H-9200 Mosonmagyaróvár, Ujhelyi u. 91.,
adószám: 1319803-2-08, cégjegyzékszám: Cg. 08-09-011877;

Tel.: +36-2O9-5962O3, e-mail: info@naturillo.hu,
bankszámlaszáma: 16200144-18520039-00000000
a továbbiakban Eladó.

2. A megrendelhető termékek körének meghatározása

Az Eladó a www.naturillo.hu weboldalon megtalálható webáruházában teszi közzé megrendelhető termékeit, és azoknak a megrendelés idején érvényes árát. A naturillo.hu webáruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon és feltételek szerint. Az Eladó telefonon, telefaxon, levélben, stb. megküldött rendelést nem fogad el.
A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit az adott termék melletti ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Eladó a megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges.
A naturillo.hu webáruház adatbázisában található képek esetében törekszik rá, hogy a termékfotók lehetőség szerint a valóságot tükrözzék. A honlapon megjelenő illetve letölthető színek/színminták csak tájékoztató jellegűek, a színek megjelenését a monitor tulajdonságai (minőség, felbontás) jelentősen befolyásolja, a színminták kinyomtatáskor a nyomtatótól függően további eltérések jelentkezhetnek. A színminták eredeti példányai Eladó székhelyén megtekinthetők. A festékek esetében a végső szín nagyban függ a kezelt felület anyagától, textúrájától és nedvszívó képességétől, ezért felhasználás előtt – kis, eldugott felületen – ajánlott próbafestést, -mázolást végezni.

3. A termékek megrendelése

Az Eladó a megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul megadja.
A Vevő által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért az Eladót felelősség nem terheli.
A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.1. Kis mennyiségű, futárszolgálattal kiszállított áruk rendelési feltételei


Az aktuálisan elérhető szállítási módokat és a szállítási díjakat a Vásárlási információk / Szállítás menüpont tartalmazza. Kis mennyiségű árunak számítanak a legfeljebb bruttó 30kg (átvételi pont esetében legfeljebb bruttó 20kg) tömegű dobozokba csomagolható áruk, amelyeket a naturillo.hu saját csomagolásában, futárszolgálattal szállít házhoz (pl. festékek, olajok, viaszok, kis kiszerelésű vályogtermékek). A fuvardíj kalkulációja max. 30kg-os (átvételi pont esetén 20kg-os) csomagonként értendő. A futárszolgálatok igénybevétele nélkül kiszállított árukra és az egyedi fuvardíjas termékekre a rendelés beérkezését követően egyedi fuvarajánlatot küldünk.

Eladó a Vevő megrendelését annak beérkeztét követően elektronikus úton visszaigazolja, a várható szállítási határidő, a vételár, valamint a kiszállítási díj megjelölésével. Az Eladó csak abban az esetben köteles a szerződést teljesíteni, amennyiben a megrendelést visszaigazolta.

Személyes átvétel az Eladó székhelyén kizárólag előzetes egyeztetést követően lehetséges.

3.2. Nagy mennyiségű/térfogatú, egyedi fuvarral kiszállított áruk rendelési feltételei

Nagy mennyiségű/térfogatú árunak (egyedi fuvardíjas termék) számítanak azok a  termékek, amelyek szállítása futárszolgálattal jellemzően nem gazdaságos és/vagy közvetlenül a külföldi gyártótól történik. Ezek a 10kg feletti kiszerelésű zsákos áruk, a raklapos vagy BigBag-es kiszerelésű termékek, vályog építőanyagok, nagy térfogatú kender szigetelőanyagok, valamint 2db felett a 10 literes mészfesékek. Ezekre az árukra egyedi szállítási feltételek vonatkoznak, ami a felek egyedi megállapodásának függvénye.
Az Eladó a Vevő előzetes megrendelését annak beérkeztét követően elektronikus úton visszaigazolja, és ajánlatot küld a várható szállítási határidő, a vételár, valamint az egyedi fuvardíj megjelölésével.

Eladó a szerződés teljesítésére csak abban az esetben köteles, ha a megrendelést visszaigazolta. A rendelés csak akkor válik véglegessé, ha Vevő az Eladó ajánlatát írásban elfogadja. Ez miden olyan esetben érvényes, amennyiben a rendelésben legalább 1db termék is van, melyre a fenti feltételek vonatkoznak.

4. A termékek ára és a fizetés módja

A termékek aktuális bruttó ára a www.naturillo.hu címen elérhető webáruházban az egyes kiszerelések mellett vannak feltüntetve, és nem tartalmazza azonban az esetleges szállítás és utánvét költségeit. Az ajánlati ár az adott pillanatban, illetve akciós termékek esetén a weboldalon meghirdetett ideig érvényes és csak akkor válik véglegessé, ha azt a naturillo.hu a megrendelést követően visszaigazolja. A termék végleges ára az ár, amely a megrendelés visszaigazolásában vagy az ajánlatban megadásra került.

Az aktuális fizetési módokra vonatkozó információk a Vásárlási információk / Fizetés menüpont alatt olvashatók.

A regisztrált felhasználóknak járó mindenkori kedvezmény az akciós termékekre nem vonatkozik, kedvezmények nem adódnak össze.

Az Eladó a naturillo.hu webáruházban közzétett árak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer a kosár (a Vevő által megrendelni kívánt áruk összessége a megrendelés elküldése előtt) értékét mindig az aktuális árakkal számolja. Az árak módosítása a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja.
A vételár teljes kifizetéséig az Eladó az átadott termék tekintetében fennálló tulajdonjogát fenntartja. A termék tulajdonjoga a vételárnak az Eladó számláján történő jóváírásával száll át a Vevőre.

4.1. Kis mennyiségű, futárszolgálattal kiszállított áruk fizetési feltételei

A lehetséges fizetési módok az átvételkor történő utánvétes (készpénzes vagy bankkártyás) fizetés, illetve a vételár előre történő utalása a rendelésvisszaigazolás, vagy díjbekérő ellenében (előrefizetés).

4.2. Nagy mennyiségű/térfogatú, egyedi fuvarral kiszállított áruk fizetési feltételei

Szállítás előlegfizetés, vagy előrefizetés ellenében történik díjbekérő alapján. Előleg mértéke a megrendelés visszaigazolásaként megküldött ajánlatban megadott szállítási díj kétszerese + az áru vételárának 25%-a. A vételárból fennmaradó részt Vevő köteles az áru átadásakor a lerakodást megelőzően az Eladó részére megfizetni.

Nem standard méretű (egyedi méretre vágott) kenderszigetelések szállítása kizárólag előrefizetés (a teljes vételár + szállítási díj) ellenében történik. A megrendelés visszaigazolását követően Eladó díjbekérőt, vagy számlát állít ki, amit elküld a Vevőnek.

5. A termékek kiszállítása, átadása–átvétele

A kiválasztott és megrendelt termékeket Eladó a Vevőnek a megrendelésben megadott címre a visszaigazolásban jelzett szállítási határidővel, szerződött fuvarozó partnereinek segítségével leszállítja.
Szállítási költségen minden olyan költség értendő, amely az Eladó telephelye és a Vevő által megadott szállítási cím közötti kiszállítás kapcsán felmerül (pl. ha szükséges behajtási engedély kiváltása, akkor annak költsége is).

5.1. Kis mennyiségű, futárszolgálattal kiszállított áruk szállítási feltételei

  • Házhozszállítás
    A raktáron levő termékek esetében a várható szállítási határidő 2–6 munkanap, a rendelhető termékek esetén 6–10 munkanap.
  • Átvétel az Eladó telephelyén
    Az áruk egy része (mészfestékek valamint a 10-25kg-os kiszerelésű termékek, valamint az egyedi fuvadíjas termékek)  személyesen az Eladó mosonmagyaróvári székhelyén előre egyeztetett időpontban vehetők át.  Eladó a megrendelés visszaigazolásában szereplő szállítási határidőt követően 8 munkanapon keresztül tartja fenn Vevő számára az árut. Eladó az árut Vevőnek csak abban az esetben köteles kiadni, ha Vevő a vételárat maradéktalanul megfizette.

5.2. Nagy mennyiségű/térfogatú, egyedi fuvarral kiszállított áruk szállítási feltételei

Szállítási határidő: az előleg, vagy vételár Eladó számlájára való beérkezését követő 14 napon belül (az áru beérkezését megelőző 10–16 órán belül Eladó pontosítja a várható beérkezési időt). Ezen áruk nem minősülnek webáruházban történő vásárlásnak, mivel azokat minden esetben egyedi ajánlatküldés és visszaigazolás alapján szállítjuk.

Az áru lerakását a tehergépjármű szállítási címre való beérkezést követő 4 órán belül be kell fejezni. Ezt követően minden megkezdett óra 5.000Ft+ÁFA állásdíjat (helyben a sofőrnek fizetendő elismervény ellenében) von maga után. Az áru fuvareszközről való lerakodása, az ehhez esetlegesen szükséges eszközök (targonca, emelő stb.) biztosítása Vevő feladata, felelőssége és költsége.

Amennyiben Vevő vagy meghatalmazottja az árut a tehergépjármű beérkezését követő 8 órán belül nem kezdi meg a lerakodást, úgy Eladó jogosult az áru átadását minden jogkövetkezmény nélkül megtagadni és a kifizetett előlegből/vételárból a felmerült költségeit levonni. Az időben át nem vett áru esetleges újbóli leszállítását Eladó kizárólag az áru vételárának, valamint valamennyi ezzel kapcsolatos többletköltségének előre történő kifizetését követően vállalja.

Amennyiben Vevő az első meghiúsult átvételtől számított 7. nap végéig a többletköltségeket nem rendezi, úgy eladó jogosult az árut a gyártónak visszaszállítani és az ezzel kapcsolatban felmerült valamennyi igazolt költségét a Vevő által kifizetett összegből visszatartani.

5.3. A Termékek ellenőrzése

A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és az árut csak hiánytalan teljesítés esetén átvenni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
Vevő a termékek átvételekor haladéktalanul köteles elvégezni a termékek minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól Eladót írásban haladéktalanul értesíteni.

Az áru szállításakor és kézbesítésekor (különösen a futárszolgálatok által bonyolított szállítások esetén) a termékek csomagolása kisebb nagyobb esztétikai sérüléseket szenvedhet: a fémdobozok behorpadhatnak, a papírtasakok gyűrődhetnek stb. Amennyiben ezek a sérülések az áru minőségét nem veszélyeztetik, és a termék rendelteésszerűen felhasználható, úgy nem képeznek reklamációs alapot.

A mennyiségi megvizsgálást Vevő a termékek átvételekor köteles elvégezni. A termék átadását és átvételét követő naptól előterjesztett mennyiségi és minőségi kifogásokat a felek semmisnek tekintik.
A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek a Vevő vagy képviselője részére történő átadásával száll át Vevőre. Ha a Vevő a fuvarozást maga végzi, a kárveszély a Vevőre a termékek Vevő által biztosított fuvareszközére történő felrakással száll át. A Vevő által megbízott fuvarozó részére csak olyan termékek adhatóak át, melyek vételárát a Vevő a fuvareszközre felrakást megelőzően kiegyenlítette.

6. Elállás

A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni a naturillo.hu e-mail címén (info@naturillo.hu). Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
Vevő a 17/1999 (II.5.) Kormányrendelet alá tartozó szerződéstől nyolc munkanapon belül, indokolás nélkül elállhat. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a termékeket átvette. Ebben az esetben a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termékek visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (így az újbóli szállítás díját). Az áruk visszavételének helye Eladó székhelye, kivéve az 5.2 bekezdés alá tartozó termékek (szigetelések, vályogtermékek és kiegészítőik) esetében, ahol a visszavétel helye a külföldi gyártók telephelye. Ezen termékeknél az Eladó jogosult a visszaszállításból eredő valamennyi költségét (többek között a visszaszállítás díját és a visszavételi költségeket) a Vevőre terhelni.
Az Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.
Az Eladó a Vevő által kifizetett összeget, az elállást követő harminc napon belül köteles visszatéríteni.
A távollévők között létrejött szerződések és az elállási jog részletes szabályait a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet tartalmazza, melyet a Felek a jelen szerződés kapcsán irányadónak tekintenek.

7. Jótállás

Az általunk biztosított termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő, illetve a gyártó által biztosított szavatossági, illetve jótállási feltételeket biztosítunk, amely termékenként eltérő lehet.
A hibás kivitelezésből, illetve a nem rendeltetésszerű használatból fakadó károkért semmilyen jellegű garanciát nem vállalunk. A jótállás a gyári hibára valamint az anyaghibára vonatkozik!

A vásárlási és szállítási feltételekben nem rögzített kérdésekben a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

naturillo.hu a vásárló vásárlástól való elállása esetén (átvételtől számított 8 nap) kizárólag sérülésmentes, használaton kívüli, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat!

8. Felelősség

A felhasználó, illetve vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A naturillo.hu felel a saját hatókörön belüli szerződésszegésért, ám nem- illetve nem kizárólagosan felel
– a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
– az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
– az információtovábbítási késedelemből adódó,
– a vírusok által okozott,
– a szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
– a vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.
Naturillo.hu jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a módosításra okot adó objektív körülmények tételes meghatározását követően módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.
Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi (a változást megelőző és a vásárlónak visszaigazolt) ár érvényes és kerül felszámításra.
A www.naturillo.hu weboldalon lehetőség van más weboldalakra történő átkattintásra a linkeken keresztül. Ezekre történő ugráskor a felhasználó átkerül más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a személyes adatok kezelésére a naturillo.hu-nek nincs befolyása. A naturillo.hu -t semmilyen felelősség nem terheli továbbá a kapcsolódó weboldalakon közzétett információk és adatok tekintetében.

9. Adatvédelem

A naturillo.hu adatvédelmi szabályzata a  Vásárlási információk / Adatvédelem menüpont alatt található.

10. Panaszügyintézés

A 4/1997 (I.22.) Kormányrendelet alapján – amely az üzletek működését és a belkereskedelmi tevékenység folytatatását szabályozza – a Vevő szóban vagy írásban közölheti panaszát az Eladóval.
A panasz szóbeli közlését Vevő -tájékoztató jelleggel- megteheti a Fatom Kft. +36-2O9-5962O3 telefonszámán keresztül, illetve személyesen is a 9200-Mosonmagyaróvár, Ujhelyi u. 91. cím alatt. A szóbeli panaszt lehetőleg azonnal orvosolni kell.
Vevő a panasz írásbeli közlésére a Fatom Kft. székhelyén található, hitelesített Vásárlók Könyvét használhatja, illetve megteheti azt a info@naturillo.hu e-mail címen is.

11. Az Üzleti Feltételek elfogadása

Vevő a naturillo.hu webáruházban feladott valamennyi rendelés megerősítésekor a hatályos Általános Szerződési Feltételek elfogadását is megerősíti.

12. Egyéb

Eladó szabadon módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege megjelenik a weblapon.
Abban az esetben, ha a webáruház látogatója bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő vásárlását.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita rendezésére a mindenkor aktuális polgári perrendtartás szerint történik.

Mosonmagyaróvár, 2020. 02. 04.

Naturillo kft.

naturillo.hu webáruház

Hívj minket segítünk!

+36-2O-9596-2O3

Bejelentkezés

Elfelejtetted a jelszavad? Ide kattintva kérhetsz újat.

Regisztráció

Már regisztráltál?

Elfelejtetted a jelszavad?

Kérlek add meg az email címed, amivel regisztráltál, és elküldjük a további teendőket az új jelszó létrehozásához.